За нас

Платформата Start.BG е създадена като част от проекта RAISE Youth – Rural action for innovative and sustainable entrepreneurship for young people, който се ръководи от неправителствената организация от Хърватска GTF-IOR

Име на проекта: RAISE Youth – Действие в селските райони за иновативно и устойчиво предприемачество за младежта

Продължителност: 1.9.2018г. – 31.01.2024г.

Финансиране: Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия чрез Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Фонд за младежка заетост на Кралство Норвегия

 

Консорциум по проекта:

GTF-IOR (Водеща организация, Хърватия)

Grad Gospić (партньор, Хърватия)

Център за развитие на устойчиви общности (партньор, България)

FUNDECYT Science and Technological Park of Extremadura (партньор, Испания)

Factory d.o.o. (партньор, Хърватска)

Fema d.o.o. (партньор, Хърватска)

 

Цели на проекта:

допринася за създаването на достойни работни места за млади хора, използващи социални иновации в селските райони на 4 държави: Хърватия, България, Румъния и Испания

пилотира и насърчава прилагането на иновативния RAISE модел на самостоятелна заетост за млади хора, които нито учат, нито работят (т.нар. NEETs) на възраст от 20 до 29 години, базиран на устойчиво земеделие в 4 селски региона с високи нива на безработица и обезлюдяване.

The RAISE project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment

www.eeagrants.org