Политика за поверителност

Декларация за защита на личните данни

Вашата поверителност е важна за нас. Искаме да се чувствате сигурни при нас и действаме в съответствие с това и законовите разпоредби за защита на личните данни.

По-долу ви информираме за целите, за които събираме и използваме вашите лични данни и как можете да наблюдавате тези процедури и да упражнявате правата си.

Нашите ИТ системи са защитени с технически и организационни мерки срещу неоторизиран достъп, промяна или разпространение на вашите данни, както и срещу загуба или изтриване.

Като наш потребител имате право да получавате информация относно обработката на вашите лични данни и да правите искания за упражняване на правата си.

Обработването на лични данни се извършва от:

Център за развитие на устойчиви общности /ЦРУО/

ЕИК 121325884

Гр. София

E-mail: office@cscd-bg.org

Цели и правно основание на обработката на данните

Ние използваме Вашите лични данни изключително за целите на свързване на инвеститори (дарители) и титуляри на проекти, бизнес кореспонденция и изпращане на уведомления, като не ги предаваме или използваме за непредвидени цели.

Данните, които събираме, могат да съдържат: – Име и фамилия / име на фирма

- Държава (само дарители)

- Имейл адрес

- Телефонен номер

Ваше право е да приемете или откажете получаването на нашите съобщения.

Права на потребителя

Ние Ви гарантираме следните права:

– Право на достъп (информация за обхвата и вида) на вашите данни

– Право към корекция (отнася се до предоставената от вас информация)

- Право да бъдеш забравен

– Право на оплакване относно използването на лични данни

Право на достъп

Имате право на информация относно вашите лични данни, които ние управляваме и съхраняваме.

Право на корекция Имате право да коригирате неверни лични данни, свързани с Вас, което ще направим в разумен срок.

Право на изтриване (право да бъдеш забравен)

Имате право да получите анонимност на вашите лични данни без неоправдано забавяне, ако не искате да бъдете следващ потребител на услугите или ако не искате да използваме вашите лични данни за посочените цели.

Право на възражение срещу използването на лични данни

Ако обработването на вашите лични данни се основава на постигането на нашите легитимни интереси, имате право да възразите по всяко време срещу такова обработване на лични данни, доколкото обработването се отнася до вашите данни.

Ако подадете такова възражение:

относно известия („бюлетин“) – няма да използваме Вашите лични данни за тази цел;

свързано с други случаи на легитимен интерес – няма да обработваме допълнително Вашите лични данни за целта, за която се отнася жалбата.

Бисквитки

Използваме компютърни бисквитки на нашия уебсайт, за да активираме определени технически функции и да улесним навигацията ви.

Как можете да упражните правата си

За всички въпроси и искания относно вашите лични данни, моля, свържете се с нашите координатори по защита на данните на:

office@cscd-bg.org; с бележка ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ в колона „Предмет“ или „Subject“.

Ние ще обработваме вашите запитвания и заявки без неоправдано забавяне и в съответствие със законовите задължения и ще ви информираме за мерките, които сме предприели.